Advokat Are S. Johnsen

Jeg ble uteksaminert høsten 1989, i det første kullet med jurister ved Universitet i Tromsø. Min første jobb var ved Tromsø likningskontor, og i 1991 ble jeg ansatt som advokatfullmektig hos advokat Jørn Bjørnhaug, og senere hos advokat Ole-Martin Andreassen. I 1993 fikk jeg egen advokatbevilling, og etablerte praksis i Narvik. Jeg har i alle år arbeidet med saker over et bredt spekter, men etter hvert har det blitt mange saker innen strafferett, barnevern, barnefordelinger. Jeg har også bred erfaring som tillitsvalgt i næringsliv og idrett. Videre har jeg gjennom studier på BI fått en dypere forståelse for ledelse, herunder om forhandlinger og styrearbeid. Kontoret mitt er midt i Narvik sentrum, i Kongensgate 44, Folkets Hus, 2.etasje. En viktig verdi for meg er å være «nær og tilgjengelig».

  • 1989 Cand.jur, Universitetet i Tromsø
  • 1991 Jurist ved Tromsø Likningskontor
  • 1991 – 1993 Advokatfullmektig i Tromsø
  • 1993 Egen advokatpraksis i Narvik
  • 2003-2005 Master program, det verdiskapende styret Handelshøyskolen BI
  • 2007-2008 Master program, Forhandlinger  Handelshøyskolen BI
  • 2012-2013 – Master program, Consulting – Handelshøyskolen BI
  • 2013 Executive Master of Management – Handelhøyskolen BI
  • 2018 – Fast forsvarer for Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett

Kontaktiformasjon:

Telefon: 76 94 16 90

Mobil: 92 24 16 90

E-post: post@arejohnsen.no