Barnerettsadvokat og fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Executive master of management.

Min virksomhet

Jeg er fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Som strafferettsadvokat arbeider jeg også som bistandsadvokat.

I tillegg til straffesaker arbeider jeg med barnerett, som særlig omhandler barnevern og barnefordeling, samt samværssaker, både i barnevernsaker og i foreldretvister.

Det er bare å ringe 922 41 690 eller send en SMS, så tar jeg kontakt. Eventuelt send meg epost til post@arejohnsen.no

Du finner meg i «gate 1», Kongens gate 49, K49, midt i Narvik sentrum.