Barnerettsadvokat og fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Executive master of management.

Aktuelt

Forhandlinger - Advokat Are Johnsen
Advokat Are Johnsen - Mitt virke som advokat

Advokat Are Johnsen

En viktig verdi for meg er å være «nær og tilgjengelig».

Jeg er fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Som strafferettsadvokat arbeider jeg også som bistandsadvokat.

I tillegg til straffesaker arbeider jeg med barnerett, som særlig omhandler barnevern og barnefordeling, samt samværssaker, både i barnevernsaker og i foreldretvister.

Det er bare å ringe 922 41 690 eller send en SMS, så tar jeg kontakt. Eventuelt send meg epost til post@arejohnsen.no

Du finner meg i «gate 1», Kongens gate 49, K49, midt i Narvik sentrum.

  • 1989 Cand.jur, Universitetet i Tromsø
  • 2003-2005 Master program, det verdiskapende styret Handelshøyskolen BI
  • 2007-2008 Master program, Forhandlinger  Handelshøyskolen BI
  • 2012-2013 – Master program, Consulting – Handelshøyskolen BI
  • 2013 Executive Master of Management – Handelhøyskolen BI
  • 1991 Jurist ved Tromsø Likningskontor
  • 1991 – 1993 Advokatfullmektig i Tromsø
  • 1993 Egen advokatpraksis i Narvik
  • 2018 – Fast forsvarer for Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett

Aktuelt

Forhandlinger - Advokat Are Johnsen
Advokat Are Johnsen - Mitt virke som advokat