Barnerettsadvokat og fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard om å være hjelper:

At man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe på å finne ham der, hvor han er, og begynne der. Det er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver, som ikke kan det, han er selv en innbilning, når han mener å kunne hjelpe andre.

Min virksomhet

Jeg er fast forsvarer ved Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

I tillegg til straffesaker arbeider jeg med barnerett, som omhandler barnevern og barnefordeling.

Utover straff-og barnerett arbeider jeg som rådgiver og foredragsholder innen faget forhandlinger.

Det er bare å ringe 922 41 690 eller send en SMS, så tar jeg kontakt. Eventuelt send meg epost til post@arejohnsen.no

Du finner meg i “gate 1”, Kongens gate 44-46, midt i Narvik sentrum, Folkets Hus, 3.etasje.

Barnesaker

Mange barn opplever at sine foreldre flytter fra hverandre og ikke blir enige om hvor barna skal bo eller hvor omfattende samværet skal være. Alle foreldre må gjennom mekling på familievernkontoret etc. Dersom en ikke har kommet til enighet, og at meklingsattest er utstedt, kan saken bringes inn for tingretten for avgjørelse. Tingretten skal prioritere saken, og saken starter med at det innkalles til et rettsmøte hvor formålet er mekling og søken etter en løsning. Vår erfaring er at dommerne er flinke til å bidra til løsninger. les mer under fanen Barnesaker