• Utskrift
  • Print

Flere som blir mobbet?

22. januar 2018
Undersøkelser tyder dessverre på dette.
Mobbing et økende problem. Hvorfor er det slik? Det er i alle fall slik at tallene øker, kanskje fordi en er mer bevisst på hva mobbing er. Etter loven er det barnets egen opplevelse som definerer om det er en mobbesak eller ikke. Likeså har fylkesmannen fått en mer aktiv rolle. At så mange som 6,6 % av elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, er uakseptabelt. Jeg tror nok dessverre dette er en del av vår samfunnsutvikling, og gjelder overalt i samfunnet, uavhengig av alder og sted, hvor mangel på raushet og inkludering er fremtredende
 
 
Nyheter
22.01.2018
Undersøkelser tyder dessverre på dette.
16.01.2018
Nesten 55000 barn og unge mottok i 2016 hjelp fra barnevernet. Manglende foreldreferdigheter hyppigste årsak til tiltak.
29.04.2016
Det norske barnevern er satt på dagsorden, med stadige reportasjer i TV og i aviser, og en rekke leserinnlegg i alle medier. De fleste innlegg er negativt ladet, dessverre. Noe berettiget, men det meste uberettiget, spør du meg. Det norske barnevern har selvsagt forbedringspotensiale, noe mange tar til orde for. Kompetanseheving er gjenganger i så måte.
07.04.2016
Barnevernloven § 4-4 er utvidet fra 1.4.16
03.02.2015
Tilknytningsbegrepet i barnevernsammenheng synes å ha ulik forståelse, og praktiseres også derfor ulikt.
23.09.2014
Fra 1.september 2014 er det innført krav om egenerklæring fra den sakkyndige i barnevernsaker.
Advokatfirma Are Johnsen
søker positive resultater for 
sine klienter basert på 
samspill og tillit, 
samt bred juss- og 
forhandlingskompetanse

         

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS