• Utskrift
  • Print

Flere som blir mobbet?

22. januar 2018
Undersøkelser tyder dessverre på dette.
Mobbing et økende problem. Hvorfor er det slik? Det er i alle fall slik at tallene øker, kanskje fordi en er mer bevisst på hva mobbing er. Etter loven er det barnets egen opplevelse som definerer om det er en mobbesak eller ikke. Likeså har fylkesmannen fått en mer aktiv rolle. At så mange som 6,6 % av elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, er uakseptabelt. Jeg tror nok dessverre dette er en del av vår samfunnsutvikling, og gjelder overalt i samfunnet, uavhengig av alder og sted, hvor mangel på raushet og inkludering er fremtredende
 
 
Nyheter
03.08.2018
Mentalisering - en del av din personlighet - personlighetstrekk, å forstå andre innenfra og en selv utenfra.
02.08.2018
Regulering som nøkkelbegrep i ny traumepsykologi
01.08.2018
En barndom fylt av trygghet, gode og varme relasjoner og med voksne som samregulerer barnet er viktige faktorer for en god utvikling.
22.01.2018
Undersøkelser tyder dessverre på dette.
16.01.2018
Nesten 55000 barn og unge mottok i 2016 hjelp fra barnevernet. Manglende foreldreferdigheter hyppigste årsak til tiltak.
29.04.2016
Det norske barnevern er satt på dagsorden, med stadige reportasjer i TV og i aviser, og en rekke leserinnlegg i alle medier. De fleste innlegg er negativt ladet, dessverre. Noe berettiget, men det meste uberettiget, spør du meg. Det norske barnevern har selvsagt forbedringspotensiale, noe mange tar til orde for. Kompetanseheving er gjenganger i så måte.
Advokatfirma Are Johnsen
søker positive resultater for 
sine klienter basert på 
samspill og tillit, 
samt bred juss- og 
forhandlingskompetanse

         

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS