• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Flere som blir mobbet?

22. januar 2018
Undersøkelser tyder dessverre på dette.
Mobbing et økende problem. Hvorfor er det slik? Det er i alle fall slik at tallene øker, kanskje fordi en er mer bevisst på hva mobbing er. Etter loven er det barnets egen opplevelse som definerer om det er en mobbesak eller ikke. Likeså har fylkesmannen fått en mer aktiv rolle. At så mange som 6,6 % av elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, er uakseptabelt. Jeg tror nok dessverre dette er en del av vår samfunnsutvikling, og gjelder overalt i samfunnet, uavhengig av alder og sted, hvor mangel på raushet og inkludering er fremtredende
 
 
Nyheter
17.09.2018
Endringene innebærer betydelig større ansvar og oppgaver for barneverntjenesten
26.08.2018
Barnets syn skal vektlegges, noe som for så vidt har vært gjeldende rett i mange år, men ytterligere skjerpet 1.juli 2018 og gjelder i hele beslutningsprosessen, også vedrørende barneverntjenestens vedtak. Får dette en reell betydning for barnet?
25.08.2018
Fra 1.juli er barnevernets holdning overfor foreldre lovfestet; ny barnevernloven § 1-7.
03.08.2018
Mentalisering - en del av din personlighet - personlighetstrekk, å forstå andre innenfra og en selv utenfra.
02.08.2018
Regulering som nøkkelbegrep i ny traumepsykologi
01.08.2018
En barndom fylt av trygghet, gode og varme relasjoner og med voksne som samregulerer barnet er viktige faktorer for en god utvikling.
Advokatfirma Are Johnsen
søker positive resultater for 
sine klienter basert på 
samspill og tillit, 
samt bred juss- og 
forhandlingskompetanse

         

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS