• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Statistikk om barnevern

16. januar 2018
Nesten 55000 barn og unge mottok i 2016 hjelp fra barnevernet. Manglende foreldreferdigheter hyppigste årsak til tiltak.
55000 utgjør 4% av alle barn og unge mellom 0-22 år i Norge. 60% av dem igjen mottar hjelpen i hjemmet, i form av ulike hjelpetiltak. 40% mottar tiltak i form av plassering utenfor hjemmet, litt over 15000 barn, og hvor 74% av dem igjen er plassert i fosterhjem. Det var 2016 en nedgang på 12% med akuttvedtak (1370).
Nyheter
17.09.2018
Endringene innebærer betydelig større ansvar og oppgaver for barneverntjenesten
26.08.2018
Barnets syn skal vektlegges, noe som for så vidt har vært gjeldende rett i mange år, men ytterligere skjerpet 1.juli 2018 og gjelder i hele beslutningsprosessen, også vedrørende barneverntjenestens vedtak. Får dette en reell betydning for barnet?
25.08.2018
Fra 1.juli er barnevernets holdning overfor foreldre lovfestet; ny barnevernloven § 1-7.
03.08.2018
Mentalisering - en del av din personlighet - personlighetstrekk, å forstå andre innenfra og en selv utenfra.
02.08.2018
Regulering som nøkkelbegrep i ny traumepsykologi
01.08.2018
En barndom fylt av trygghet, gode og varme relasjoner og med voksne som samregulerer barnet er viktige faktorer for en god utvikling.
Advokatfirma Are Johnsen
søker positive resultater for 
sine klienter basert på 
samspill og tillit, 
samt bred juss- og 
forhandlingskompetanse

         

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS