• Utskrift
  • Print

Nye retningslinjer for sakkyndige

23. september 2014
Fra 1.september 2014 er det innført krav om egenerklæring fra den sakkyndige i barnevernsaker.
Formålet er å legge til rette for større åpenhet om den sakkyndiges forhold til oppdragsgiverne og bidra til en økt bevissthet om habiliteringsproblematikk. Dette skal bidra til å øke tilliten til de sakkyndige og beslutningene som fattes. Erklæringen skal blant annet gi en oversikt over den sakkyndiges tidligere oppdrag for oppdragsgivere, samt om tidligere oppdrag som fagkyndig nemndsmedlem og/eller meddommer de siste to år. Videre skal de vedlegge sin CV som blant annet skal inneholde informasjon om den sakkyndiges grunnutdanning, spesialisering og faglig praksis.
Nyheter
22.01.2018
Undersøkelser tyder dessverre på dette.
16.01.2018
Nesten 55000 barn og unge mottok i 2016 hjelp fra barnevernet. Manglende foreldreferdigheter hyppigste årsak til tiltak.
29.04.2016
Det norske barnevern er satt på dagsorden, med stadige reportasjer i TV og i aviser, og en rekke leserinnlegg i alle medier. De fleste innlegg er negativt ladet, dessverre. Noe berettiget, men det meste uberettiget, spør du meg. Det norske barnevern har selvsagt forbedringspotensiale, noe mange tar til orde for. Kompetanseheving er gjenganger i så måte.
07.04.2016
Barnevernloven § 4-4 er utvidet fra 1.4.16
03.02.2015
Tilknytningsbegrepet i barnevernsammenheng synes å ha ulik forståelse, og praktiseres også derfor ulikt.
23.09.2014
Fra 1.september 2014 er det innført krav om egenerklæring fra den sakkyndige i barnevernsaker.
Advokatfirma Are Johnsen
søker positive resultater for 
sine klienter basert på 
samspill og tillit, 
samt bred juss- og 
forhandlingskompetanse

         

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS