• Utskrift
  • Print

 

     Advokat Are Johnsen  
Advokat Are Johnsen ble uteksaminert høsten 1989, i det første kullet med jurister ved Universitet i Tromsø. Hans første jobb var ved Tromsø likningskontor, og i 1991 ble han ansatt som advokatfullmektig hos advokat Jørn Bjørnhaug, og senere hos advokat Ole-Martin Andreassen. I 1993 fikk Are Johnsen egen advokatbevilling, og etablerte praksis i Narvik.
 Are Johnsen har i alle år arbeidet med saker over et bredt spekter, og etter hvert har det blitt mange saker innen strafferett, barnevern, barnefordelinger, arv og skifte. På det forretningsjuridiske område har Johnsen arbeidet særlig mye med etablering av virksomhet, og de utfordringer som gründere møter i sin startfase.
 

 
 I den forbindelse har han tatt tilleggsutdanning ved Handelshøyskolen BI, og har så langt tatt to mastergrader, ett i styrearbeid, ”Det verdiskapende styret” og i ”Forhandlinger”, begge under studiet Master of Management.
 
Som fast bostyrer ved Ofoten tingrett Are Johnsen behandlet mange konkursbo og således god innsikt i ulike forretningsforhold og hvor årsak til konkurs er sentralt.  
 
Johnsen sitter dessuten i Ofoten tingretts eksterne utvalg for rettsmeklere, noe som betyr at han skal bidra til å finne løsninger for parter som har reist sak for domstolen. Formålet er å unngå prosesser med domslutninger, men heller søke minnelige ordninger.
 
Juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendom har det også blitt mye av, særlig fordi Are Johnsen over en 10-års periode har vært faglig leder av eiendomsmeklerforetak og således kjenner godt til de juridiske aspekter og latente konfliktstoff i denne materien.
 
Som president i Norges Bryteforbund og tillitsvalgt i mange år har Are Johnsen særlig innsikt i idrettslige problemstillinger og tilbyr juridisk bistand innenfor juss og idrett.
 
Johnsen er også leder av Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening og søker således å bidra til gode forhold for sine 72 kollegaer i Nordre Nordland og Sør-Troms.


Verv:
-    President i Norges Bryteforbund
-    Leder av Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening1989               Cand.jur, Universitetet i Tromsø
1989 - 1991    Jurist ved Tromsø Likningskontor
1991 - 1993    Advokatfullmektig hos Advokat Bjørnhaug og Advokat Andreassen
1993 -             Egen advokatpraksis

Kontaktiformasjon:

Telefon: 76 94 16 90
Mobil:    92 24 16 90
E-post:   post@arejohnsen.no    

 
 
 
     


    
         Advokat Are Johnsen

           

               
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS