• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

 

På bakgrunn av over 25 års erfaring som advokat og min utdanning innen faget forhandlinger ved Handelshøyskolen BI bistår jeg som rådgiver ved ulike forhandlinger. Det kan være innen mitt spesialfelt i jussen, for eksempel ved barnefordelingssaker, eller det kan være forhandlinger ellers i næringslivet.Jeg har analysert norske lederes forhandlingskompetanse og kartlagt betydningen av systematiske forberedelser.
Etter min oppfatning har norske ledere begrenset forståelse av betydningen av systematiske forberedelser, hvor særlig klargjøring av målsettinger står sentralt. På det grunnlag har de ikke forutsetninger til å vurdere forhandlingsresultater. Dette skyldes i stor grad at en ikke er bevisst på faget forhandlinger, noe som gjenspeiler seg i manglende teoretisk ballast.

Videre er det viktig å forstå at forhandlinger dreier seg like mye om følelser som økonomi. Følelser er basert på relasjoner, og således er dine relasjonelle ferdigheter svært sentrale i forhandlinger. Særlig er det viktig å skape tillit, noe som forutsetter en full åpen ærlig utveksling av informasjon. Videre er din evne til mentalisering sentralt, noe som innebærer at du er opptatt av den annen parts interesser og mål. Og ikke minst har en evne til å se deg selv utenfra. Være bevisst på egen atferd og ha evne til å endre denne. Sentralt i forhandlinger er å skape verdier for begge parter, at avtaler blir selvhevdende, og begge parter er mer tjent med avtalen enn uten.

Ønsker du å bli mer bevisst din forhandlingsrolle er det bare å ta kontakt. Jeg kan dessuten bistå ved konkrete forhandlinger.

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS