• Utskrift
  • Print

 

På bakgrunn av over 20 års erfaring som advokat og min utdanning innen faget forhandlinger ved Handelshøyskolen BI bistår jeg som rådgiver ved ulike forhandlinger. Det kan være innen mitt spesialfelt i jussen, for eksemepel ved barnefordelingssaker, eller det kan være forhandlinger ellers i næringslivet.

Jeg har analysert norske lederes forhandlingskompetanse og kartlagt betydningen av systematiske forberedelser.
Etter min oppfatning har norske ledere begrenset forståelse av betydningen av systematiske forberedelser, hvor særlig klargjøring av målsettinger står sentralt. På det grunnlag har de ikke forutsetninger til å vurdere forhandlingsresultater. Dette skyldes i stor grad at en ikke er bevisst på faget forhandlinger, noe som gjenspeiler seg i manglende teoretisk ballast.

Ønsker du å bli mer bevisst din forhandlingsrolle er det bare å ta kontakt. Jeg kan dessuten bistå ved konkrete forhandlinger.    
         Advokat Are Johnsen

           

               
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS