• Utskrift
  • Print

VELKOMMEN TIL ADVOKATFIRMA ARE JOHNSEN

Barnerettsadvokat Søren Kierkegaard om å være hjelper: "at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe på å finne ham der, hvor han er, og begynne der. Det er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver, som ikke kan det, han er selv en innbilning, når han mener å kunne hjelpe andre.

Som advokat arbeider jeg i det alt vesentlige med barnesaker, særlig barnevern, barnefordeling og som forsvarer i straffesaker.

Det er bare å ringe 922 41690 eller send en SMS, så tar jeg kontakt.
Eventuelt
send meg epost til post@arejohnsen.no

Du finner meg i "gate 1", Kongens gate 44-46, midt i Narvik sentrum, Folkets Hus, 3.etasje.
  

 

Nyheter
29.04.2016
Det norske barnevern er satt på dagsorden, med stadige reportasjer i TV og i aviser, og en rekke leserinnlegg i alle medier. De fleste innlegg er negativt ladet, dessverre. Noe berettiget, men det meste uberettiget, spør du meg. Det norske barnevern har selvsagt forbedringspotensiale, noe mange tar til orde for. Kompetanseheving er gjenganger i så måte.
07.04.2016
Barnevernloven 4-4 er utvidet fra 1.4.16
03.02.2015
Tilknytningsbegrepet i barnevernsammenheng synes å ha ulik forståelse, og praktiseres også derfor ulikt.
23.09.2014
Fra 1.september 2014 er det innført krav om egenerklæring fra den sakkyndige i barnevernsaker.
11.06.2014
Hjerneforskning dokumenterer omsorgssvikt.
10.06.2014
Er det så farlig at spedbarnet opplever bråk i hjemmet? Barnet husker jo ikke hva som har skjedd eller kan gi uttrykk for sin opplevelse.
Advokatfirma Are Johnsen
søker positive resultater for 
sine klienter basert på 
samspill og tillit, 
samt bred juss- og 
forhandlingskompetanse

         

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS