• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

VELKOMMEN TIL ADVOKATFIRMA ARE JOHNSEN

Barnerettsadvokat Søren Kierkegaard om å være hjelper: "at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe på å finne ham der, hvor han er, og begynne der. Det er hemmeligheten i all hjelpekunst. Enhver, som ikke kan det, han er selv en innbilning, når han mener å kunne hjelpe andre.

Som advokat arbeider jeg i det alt vesentlige med barnesaker, særlig barnevern, barnefordeling og som forsvarer i straffesaker.

Det er bare å ringe 922 41690 eller send en SMS, så tar jeg kontakt.
Eventuelt
send meg epost til post@arejohnsen.no

Du finner meg i "gate 1", Kongens gate 44-46, midt i Narvik sentrum, Folkets Hus.
  

 

Nyheter
17.09.2018
Endringene innebærer betydelig større ansvar og oppgaver for barneverntjenesten
26.08.2018
Barnets syn skal vektlegges, noe som for så vidt har vært gjeldende rett i mange år, men ytterligere skjerpet 1.juli 2018 og gjelder i hele beslutningsprosessen, også vedrørende barneverntjenestens vedtak. Får dette en reell betydning for barnet?
25.08.2018
Fra 1.juli er barnevernets holdning overfor foreldre lovfestet; ny barnevernloven § 1-7.
03.08.2018
Mentalisering - en del av din personlighet - personlighetstrekk, å forstå andre innenfra og en selv utenfra.
02.08.2018
Regulering som nøkkelbegrep i ny traumepsykologi
01.08.2018
En barndom fylt av trygghet, gode og varme relasjoner og med voksne som samregulerer barnet er viktige faktorer for en god utvikling.
Advokatfirma Are Johnsen
søker positive resultater for 
sine klienter basert på 
samspill og tillit, 
samt bred juss- og 
forhandlingskompetanse

         

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS